Stralingsmeting voor aankoop huis

Elektromagnetische velden van transformatiehuisjes en elektromagnetische golven van GSM/UMTS-masten zijn niet zichtbaar maar de straling hiervan is met professionele apparatuur wel goed aan te tonen.

Steeds meer makelaars wereldwijd bevelen om twee redenen aan om, voordat u overgaat tot de aankoop van een huis, een stralingsmeting te laten uitvoeren:

Ten eerste is de straling hiervan mogelijk schadelijk voor uw gezondheid.

Ten tweede kan de aanwezigheid van transformatiehuisjes en GSM/UMTS-masten de waarde van uw huis om die reden negatief beïnvloeden.

Het afschermen tegen elektromagnetische straling van een woning kan een verantwoorde investering zijn die het beste kan worden uitgevoerd voordat u uw nieuwe woning betrekt.

Tijdens het uitvoeren van een stralingsmeting worden de stralingsbronnen getraceerd en u krijgt een schriftelijk rapport van de aangetroffen stralingswaarden. In dit rapport worden deze waarden o.a. vergeleken met de Bouwbiologische normen SBM 2015 .

Op basis van onze bevindingen geven wij u een advies op maat over de mogelijkheden om de aanwezige hoeveelheid straling drastisch te verlagen.

Voorkom de mogelijke effecten op uw gezondheid van de straling van in de buurt staande transformatiehuisjes en GSM/UMTS-masten en voorkom dat de aanwezigheid van deze huisjes en masten de waarde van uw huis verlagen. Laat een stralingsmeting uitvoeren.

Standaardmeting (Quick scan):

    • Meting van de stralingsbelasting in de diverse vertrekken.
    • Schriftelijk rapport van de bevindingen.
    • Advies over aanbevolen afschermingsmaatregelen.
    • Indien gewenst demonstreren wij de werking van verschillende afschermingsmaterialen.

Prijs standaardmeting (Quick scan): € 225,= (excl. 21% BTW).

Maximale duur: 2 uur. Voor elk extra uur wordt € 75,= (excl. 21% BTW) berekend.

Indicatie totale reiskosten excl. 21% BTW:

Provincie Utrecht        : Geen reiskosten aangezien ons bedrijf in Bilthoven is gevestigd.

Amsterdam                  : €   35,00

Den Haag                     : €   55,00

Breda                           : €   57,50

Eindhoven                   : €   67,50

Maastricht                   : € 132,50

Zwolle                          : €   32,50

Enschede                    : €   72,50

Groningen                   : € 129,50

Alkmaar                       : € 115,00

Antwerpen                  : €   90,00

Brussel                        : € 125,00

Luik/Liege                   : € 147,50

Aken                            : € 147,50

Naast het bovenstaande berekenen wij eventuele parkeerkosten door aan de klant.