Eco WiFi – De bakenpulsfrequentie met 90% verlagen

Zelfs wanneer de Eco-WiFi-router in gebruik is (met draadloze apparaten verbonden), zendt die minder straling uit dan een gewone WiFi-router. De Eco-WiFi-router heeft een 10x verlaagde pulsfrequentie. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Elke WiFi-router zendt twee belangrijke soorten pakketten uit:

Bakenpakketten met de naam van het WiFi-netwerk. In gewone WiFi-routers worden die 10 keer per seconde 24/7 verzonden, zowel in stand-by als tijdens het gebruik. De Eco-WiFi router reduceert de pulsfrequentie van dit bakensignaal tot één keer per seconde.

Datapakketten – Deze pakketten worden alleen verzonden tijdens het gebruik, bijvoorbeeld bij het laden van een webpagina, wanneer een app informatie van het internet opvraagt, of wanneer je apparaat updates downloadt, enz.

Bakenpakketten worden continu verzonden, 10x per seconde, terwijl de datapakketten alleen worden verzonden als er gegevens van het internet worden geladen. Bijvoorbeeld, een website die je met je internetbrowser bezoekt. De bakenpulsen zijn dus goed voor een groot deel van de veroorzaakte elektrosmog.

De JRS Eco-WiFi-router zendt 90% minder bakenpulsen per seconde uit dan gewone WiFi-routers. Op deze manier vermindert de Eco-WiFi de elektromagnetische straling in standby en ook wanneer de WiFi actief wordt gebruikt. De procentuele verlaging van de emissie is 90% bij geen datatransmissie en daalt naar 0% bij volledig gebruik van de wifi-bandbreedte, bijvoorbeeld bij het downloaden van grote bestanden.

Metingen

Het bovenstaande is uiteraard meetbaar. De onderstaande oscilloscoopbeelden tonen de gemeten elektromagnetische emissie versus tijd, op een 200 milliseconden X-as schaal. De linker afbeelding toont een gewone WiFi-router en de rechter toont de Eco-WiFi-router: