169,00

Life Rhythm™ – The Tube is een aluminium tube die een bijzonder mineraal in een wateroplossing bevat. In de broekzak gedragen neutraliseert The Tube – die wordt geactiveerd door warmte en de stralingsbronnen in zijn buurt – de negatieve werking van de straling van verschillende soorten bronnen effectief.

Prijs: € 169,00 incl. BTW.

Zie uitgebreide beschrijving hieronder.

Life Rhythm™ – The Tube is een aluminium tube die een bijzonder mineraal in een wateroplossing bevat. In de broekzak gedragen neutraliseert The Tube – die wordt geactiveerd door warmte en de stralingsbronnen in zijn buurt – de negatieve werking van de straling van verschillende soorten bronnen effectief.

Samen met anderen heeft de Nederlandse uitvinder Hans Geesink het mineraal ontwikkeld dat de biologische effecten, die worden veroorzaakt door “niet thermische niet ioniserende straling”, kan verminderen en zelfs voorkomen. De uitvinding is uniek in de wereld als eerste theoretisch onderbouwde oplossing die de effecten van niet ioniserende straling neutraliseert. Dubbelblind uitgevoerde testen en fysische metingen bevestigen het theoretische model.

Het mineraal absorbeert energie uit verschillende delen van het elektromagnetisch spectrum en het zendt deze weer uit in een specifieke band van het spectrum: het verre infrarood. Deze straling herstelt de door mobieltjes, WiFi en UMTS verstoorde ordening van moleculen die essentieel is voor een goed verloop van biochemische reacties in het lichaam. Blokkades die hebben geleid tot lichamelijke klachten als vermoeidheid en concentratieverlies worden opgeheven.

Leer meer over Life Rhythm in de volgende links:

Uniek concept

Werking

Interview met uitvinder Hans Geesink

Onze klanten over hun ervaringen met Life Rhythm

Wetenschappelijke publicatie Hans Geesink en Dirk Meijer – Maart 2016