549,50

Artikel 97499

Prijs 10 liter verpakking: € 549,50 incl. BTW.

Grondverf voor binnenshuis om hoog- en laagfrequente straling te verminderen.
Zwarte, elektrogeleidende, speciale verf ter vermindering over een groot oppervlak van:

– wisselstroom (lage frequentie) in kabels, installaties, apparaten etc.
– elektromagnetische velden (hoge frequentie) van zenders, radar, mobiele en draadloze telefoons, etc.

Elektrisch geleidend, reduceert straling tot 99,5%.

Vrij van oplosmiddelen en emissie.

Met water te verdunnen en reukneutraal.

Opslag: koel maar vorstvrij.

Aanvullend product t.b.v. de aarding: koperband voor aarding.

Verwerkingsmethode: Gebruiksaanwijzing

Mengen met andere producten: ElectroShield mag niet met andere producten worden gemengd.

Temperatuur tijdens verwerking: minimaal 5 ºC voor omgeving en ondergrond. Droogtijd: bij 20 ºC en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur overschilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Geschikte soorten ondergrond en hun voorbehandeling: de ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Geschikt zijn alle oppervlakken binnenshuis.

Veiligheidsvoorschriften: buiten bereik van kinderen bewaren. Na aanraking met de ogen/huid onmiddellijk spoelen/wassen met water. Damp en spuitnevel niet inademen. Laat het product niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen.

Testrapport: Radiation Resisting Paint ElectroShield
Installatie-instructie: Radiation Resisting Paint ElectroShield

 

Liter

5, 10