Missie en Visie

 

Missie

Onze missie is het verbeteren van de levenskwaliteit van onze klanten door “natuurlijke” woon- en werkomgevingen te creëren (waarin de blootstelling aan elektromagnetische straling zo laag mogelijk is).

Visie

Draadloze communicatie is inmiddels onderdeel van ons leven en geeft ons vooruitgang en gemak. Het wordt steeds meer toegepast en daarom zal ook de blootstelling aan niet-natuurlijke elektromagnetische velden blijven toenemen.

Onze visie is dat wij hiermee verantwoord moeten omgaan om eventuele nadelige gevolgen voor onze gezondheid zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe creëren wij voor onze klanten woon- en werkomgevingen waarin de stralingsbelasting zo laag mogelijk is, waardoor de natuurlijke situatie zoveel mogelijk wordt benaderd. Wij vergelijken de gemeten stralingswaarden daarom onder andere met de bouwbiologische richtwaarden SBM 2015

.