Afscherming magnetische velden van hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes, transformatoren