Showing all 3 results

Apparatuur voor het meten van hoogfrequente elektromagnetische straling van zendmasten, WiFi routers, DECT telefoons, etc.