Straling van zendmasten, WiFi routers, DECT telefoons, etc.