Blootstellingsnormen en richtlijnen

 

In het volgende overzicht van blootstellingsnormen en richtlijnen vindt u de grote verschillen tussen de Duitse bouwbiologische SBM 2015 richtlijnen en de ook in Nederland geldende internationale ICNIRP normen: Normen

M.b.t. hoogfrequente elektromagnetische straling verwijzen wij naar de site van het Antenneregister: Blootstellingslimieten hoogfrequente elektromagnetische velden

Voor specifieke informatie zie de volgende officiële publicaties van beide normen:

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) normen (Engelstalig): Zie ICNIRP normen

De ICNIRP-normen zijn de ook in Nederland geldende normen. Echter, deze normen zijn alleen gebaseerd op thermische effecten (opwarming) als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling. Naast thermische effecten zijn in veel wetenschappelijke onderzoeken ook biologische effecten aangetoond.

De Duitse bouwbiologische SBM 2015 richtlijnen (Engels): Zie SBM 2015

 

Voor de stralingssterkte per stralingsbron bekijkt u de blootstellingsthermometer: Zie Blootstellingsthermometer