Prijs doos 15 Stetzerizer netfilters + 1 Stetzerizer microsurge meter: € 975.00. incl. BTW.

Met Stetzerizer netfilters in het stopcontact worden storende frequenties onderdrukt. Het gaat hierbij om sterke signalen in het KiloHertz bereik die door moderne apparatuur op het elektriciteitsnet worden veroorzaakt. Dit noemen we “dirty power” ofwel vervuilde stroom.

M.b.v. de zogenaamde Stetzerizer microsurge meter (zie de foto hiernaast) kan de mate van vervuiling worden bepaald en kunnen de netfilters op de juiste plek worden geïnstalleerd.

Hoe werkt het?

 • De Stetzerizer microsurge meter geeft de waarden weer in GS-units.
 • Voor optimaal resultaat: zet de aanwezige elektronische apparaten – vooral televisies en computers – AAN tijdens de installatie van de filters.
 • Installeer 1 Stetzerizer netfilter in een stopcontact bij elke computer en televisie. Als daar filters zijn geïnstalleerd zal dat ook het niveau van elektriciteitsnetvervuiling in de rest van het huis verlagen.
 • Steek vervolgens de stekker van de Stetzerizer microsurge meter in het stopcontact van de meterkast en bekijk de gemeten waarde in GS-units die op het LCD-scherm verschijnt. De stroomvoorziening van uw huis is immers dezelfde als die van uw buren. Dus als zij stroomvervuiling veroorzaken, kan dat ook vervuiling geven op uw netwerk.
 • Als de gemeten waarde 50 GS-units of hoger is, plaatst u een of meer Stetzerizer filters in de meterkast of er vlakbij.
 • Na plaatsing van een Stetzerizer netfilter meet u opnieuw en als de meetwaarde minimaal 20% lager is dan zonder plaatsing van een netfilter dan laat u de filter zitten.
 • Meet het volgende stopcontact en plaats indien noodzakelijk weer een netfilter, etc.
 • Wanneer een netfilter overbelast raakt kan deze een zoemgeluid maken. Verwijder dan de filter of plaats er een bij en meet goed na! Overbelasting van netfilters moet altijd voorkomen worden.
 • Loop alle stopcontacten in het huis af en schakel alle bronnen even uit en aan. Als de meetwaarde sterk wordt verhoogd bij gebruik van een bepaald apparaat kan toepassing van een netfilter zin hebben als het apparaat veel wordt gebruikt.
 • Plaats de netfilters zo dicht mogelijk bij het apparaat dat de vervuiling veroorzaakt.
 • Aangezien er in onze huizen tegenwoordig veel verstorende bronnen aanwezig zijn, is het erg waarschijnlijk dat er meerdere netfilters moeten worden aangebracht. Onze ervaring is dat in een gemiddeld huis ongeveer 15 netfilters geplaatst zouden moeten worden. Plaatsing van minder netfilters kan betekenen dat deze worden overbelast, hetgeen altijd voorkomen moet worden.
 • Schakel bij twijfel altijd een ervaren meetspecialist in, bijvoorbeeld een expert van Shielding Technologies.
 • Blijf in de loop der tijd altijd kritisch op wat u op het elektriciteitsnet aansluit en blijf regelmatig meten.
 • Opmerking 1: doe de meting in de keuken als laatste. Normaliter zijn er immers relatief weinig stopcontacten in de keuken. Dus kan het onhandig zijn als die van een netfilter worden voorzien.
 • Opmerking 2: als een Stetzerizer netfilter geplaatst moet worden in een stopcontact dat kan worden uitgeschakeld, moet de switch op het moment van de plaatsing ingeschakeld zijn.
 • Als overal is gemeten en de Stetzerizer netfilters zijn geplaatst, adviseren wij om alle stopcontacten nogmaals te meten. Een maximumwaarde van 50 GS-units wordt aanbevolen en 35 GS-units of minder is ideaal.

Belangrijk

 • Als u een netfilter in het stopcontact steekt mag u in die filter NOOIT een tweede filter steken.
 • Als u een netfilter in het stopcontact steekt mag u op die filter NOOIT een apparaat aansluiten met een hoog ampère verwarmingselement (Zoals bijvoorbeeld verwarmingstoestellen, straalkachels, badkamerkachels, terrasstralers, etc.).
 • Stetzerizer netfilters zijn uitsluitend te gebruiken in binnenruimten. Dus niet buitenshuis.

Bekende veroorzakers van elektriciteitsnetvervuiling

 • De stroomvoorziening van uw huis is dezelfde als die van uw buren. Dus als zij stroomvervuiling veroorzaken, kan dat ook vervuiling geven op uw netwerk. Plaats daarom een of meer filters in de meterkast of er vlakbij. Schakel eerst zoveel mogelijk groepen uit, zodat u eigen bronnen uitsluit.
 • De omvormers van zonnepanelen.
 • Ventilatoren zoals mechanische afzuiging.
 • Pompen.
 • Spaarlampen.
 • Transformatoren.
 • Opladers.

 

Oscilloscoop 3

Gezondheidseffecten van elektriciteitsnetvervuiling

Er is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van elektriciteitsnetvervuiling. Toonaangevend daarbij is het onderzoek van mevrouw dr. Magda Havas PhD. (Trent University, Peterborough, Canada) en van dr. Sam Milham MD –

Voor nadere informatie zie www.magdahavas.com enwww.sammilham.com

Informatieve video’s van dr. Magda Havas PhD.

De relatie tussen elektrogevoeligheid en diabetes: Electro sensitivity and diabetes

De bloedsuikerniveaus van een aantal diabetici bleken afhankelijk te zijn van de hoeveelheid elektriciteitsnetvervuiling in hun omgeving. In een elektromagnetisch schone omgeving hebben type 1 diabetici minder insuline nodig en hebben diabetici type 2 lagere bloedsuikerniveaus.

De relatie tussen elektrogevoeligheid en multiple sclerose: Dirty electricity and multiple sclerosis

Personen bij wie de diagnose multiple sclerose was gesteld hadden een betere lichaamsbalans. Degenen die met een stok liepen konden enkele weken na het plaatsen van Stetzerizer filters in hun huis zonder stok lopen.

Andere case studies

Er zijn verschillende andere case studies gepresenteerd. Stetzerizer netfilters zijn in scholen geïnstalleerd waar men last had van het zg. Sick Building Syndrome. Het resultaat was dat zowel de leraren als de studenten zich beter voelden en meer energie hadden.

Verschillende kwalen, naast diabetes en multiple sclerose ook astma, ADD/ADHD en chronische vermoeidheid, komen steeds meer voor. Hetzelfde geldt voor elektromagnetische vervuiling in de vorm van elektriciteitsnetvervuiling (dirty electricity) en radio frequente straling van draadloze apparatuur. Het verband tussen elektromagnetische vervuiling en deze kwalen moet nader worden onderzocht en het percentage mensen dat gevoelig is voor deze vorm van energie moet worden bepaald.

Stetzerizer filters zijn voorzien van een CE goedkeuring

Zie CE approval Stetzerizer netfilter

Meer wetenschappelijk onderzoek naar elektriciteitsnetvervuiling

*World Health Organization, Environment Health Criteria 238, Extremely Low Frequency Fields

Elektrische en magnetische velden bestaan overal waar elektriciteit wordt opgewekt of verstuurd via kabels, of waar die wordt gebruikt in elektrische apparaten. Daarom zijn elektrische en magnetische velden alomtegenwoordig in onze omgeving.

Acute biologische effecten zijn aangetoond bij blootstelling aan (Extremely Low Frequencies) elektrische en magnetische velden in de frequenties tot 100 kHz.