Stralingsmeting voor aankoop huis

Steeds meer potentiële huizenkopers laten een stralingsmeting uitvoeren voordat zij beslissen over de aankoop van een huis. Enerzijds omdat de stralingsbronnen bij het huis mogelijk een negatief effect hebben op de gezondheid van de bewoners en anderzijds omdat de aanwezigheid van transformatiehuisjes en zendmasten de waarde van het huis negatief kan beïnvloeden.

Tijdens het uitvoeren van een stralingsmeting worden de stralingsbronnen getraceerd en u krijgt een schriftelijk rapport van de aangetroffen stralingswaarden. In dit rapport worden de gemeten waarden vergeleken met de bestaande blootstellingsnormen.

Op basis van onze bevindingen geven wij u een advies op maat over hoe de aanwezige hoeveelheid straling in het huis kan worden verlaagd.

Voorkom de mogelijke effecten op uw gezondheid van de straling van in de buurt staande transformatiehuisjes en zendmasten en voorkom dat de aanwezigheid van deze huisjes en masten de waarde van uw huis verlagen. Vul vrijblijvend het formulier in voor nadere informatie of lees meer over onze stralingsmetingen.