Testimonials / Ervaringen

De heer Ronald van den Oord – Heemskerk

Alles was snel, helder en duidelijk.

Ik ben zeer tevreden over de handelswijze van Shielding Technologies. Er is direct gereageerd op mijn verzonden mail, die ik op zondag verstuurd heb. Op al mijn vragen kreeg ik snel en duidelijk antwoord. Ik werd ook geholpen bij het wegnemen van mijn twijfels. Bij lastige zaken op de mail werd er direct telefonisch contact gezocht, ook buiten normale werkuren. De afspraak voor de meting is ook op zeer korte termijn geregeld. Enkele uren na de meting stond het resultaat al op de mail.

Ik kan iedereen aanraden om met dit bedrijf zaken te doen.

Mevrouw Sylvia Ballij – Capelle aan den IJssel

Wij hebben een meting laten uitvoeren voor de aankoop van onze nieuwe woning. We zijn erg goed geholpen.
Aangezien het om de aankoop van een nieuwe woning ging waren we blij dat de meting op korte termijn kon plaatsvinden. De meting werd kundig uitgevoerd. Ook na de rapportage was het mogelijk om nog wat vragen te stellen en informatie te krijgen. Wij waren tevreden.

Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra)

Tijdens de cursus Certified Data Center Specialist (CDCS) kwam het onderwerp ‘electromagnetic field’ (EMF) ter sprake. Naast het meten van EMF werd ook het onderdeel ‘safe distance guidance’ behandeld ofwel wat is de veilige afstand tot een stralingsobject bijvoorbeeld een transformator of een schakelkast. Aangezien onze werkplekken zich op korte afstand bevinden van een aantal schakelkasten die de datacenters van het UMC Amsterdam voorzien van stroom, was onze belangstelling snel gewekt. We begonnen ons af te vragen in hoeverre onze werkplekken veilig waren. De enige manier om hier achter te komen was door het inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf die in staat zou zijn om de EMF straling in kaart te brengen. Daarom besloten wij om contact te zoeken met Shielding Technologies. Daar hebben wij geen spijt van gekregen. Het contact verliep ten allen tijde zeer prettig. De metingen werden verricht door twee experts met behulp van zeer geavanceerde apparatuur. Tijdens de metingen werden wij goed geïnformeerd over hetgeen er werd gemeten en wat de stralingsbronnen waren. Op basis van deze metingen hebben wij een keurig rapport ontvangen. Voor ons was de belangrijkste conclusie dat de waarden van de elektromagnetische straling niet zodanig hoog waren dat dit nadelige consequenties zou kunnen hebben voor onze gezondheid. Verder werden er in het rapport een aantal aanbevelingen gedaan hoe wij de gemeten waarden omlaag konden brengen. Onze zorgen over onze werkplekken zijn hiermee weggenomen en dat is heel wat waard want het geeft een stukje rust.

De heer Jorg van Doorn – De Meern

Een tijd geleden ontdekte ik mijn gevoeligheid voor straling. Het valt dan niet mee (in mijn ervaring) om een partij te vinden die je op alle aspecten goed kan helpen en adviseren. Na een tweetal pogingen met metingen die een incompleet of niet betrouwbaar beeld gaven, ben ik bij Shielding Technologies terecht gekomen.

Het werken met Shielding voelde voor mij of dingen op zijn plek vielen. Zij hebben een integrale meting gedaan, geadviseerd over mogelijkheden. Op basis hiervan ben ik maatregelen gaan nemen. En ben ik de Life Rhythm gaan gebruiken. De set aan maatregelen zorgt ervoor dat ik mijn stralingsgevoeligheid veel beter onder controle heb en veel minder last heb. Persoonlijk spreekt mij de benadering van afweren van straling in combinatie met een product als de Life Rhythm erg aan. Dat de ontwikkeling van de Life Rhythm wetenschappelijk wordt aangevlogen vind ik (als behoorlijke beta-persoon) erg prettig.

Gemeente Huizen (NH)

In de omgeving van het gemeentehuis staan zendmasten. Medewerkers vroegen zich af of de straling van deze zendmasten van invloed kan zijn op de gezondheidstoestand van het personeel en gezondheidsklachten zou kunnen veroorzaken. Vanwege die vragen hebben we een stralingsmeting uit laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf: Shielding Technologies.

De conclusies uit dit onderzoek waren dat de hoogst gemeten waarden van elektromagnetische straling onder de daarvoor geldende normen liggen. Het onderzoek bevatte een aantal aanbevelingen die de gemeten waarden terug zouden kunnen brengen. Vanuit preventief oogpunt hebben we de belangrijkste aanbevelingen overgenomen. Zo is in een aantal werkkamers stralingswerende raamfolie aangebracht en is de positionering van WiFi-routers onder de loep genomen. Ook kijken we bij het inrichten van werkplekken goed naar de plaats voor apparatuur zoals computers en telefoons. Medewerkers zijn content met de ondernomen acties en de getroffen maatregelen.

De samenwerking met Shielding Technologies was prettig en constructief.

Mevrouw M.W. – L

Wij hebben Shielding Technologies gevraagd een meting uit te voeren om duidelijkheid te krijgen over de straling vanuit de hoogspanningsmast naast onze woning. De medewerker kwam professioneel en vakkundig over. Hij gaf een heldere (ook voor leken te begrijpen) uitleg over het onderwerp en heeft op diverse plaatsen in onze woning nauwkeurige metingen verricht. Het rapport kwam al dezelfde dag binnen en geeft een duidelijk overzicht van de stralingsmetingen ten opzichte van de normen die in Nederland worden gehanteerd.

Mevrouw Willemijn van Melle – Bilthoven

Jarenlang had ik het vermoeden dat er iets mis was met de elektra bij ons in huis. Iedere nacht schakelden wij de stop uit van de elektra in de woonkamer en naast ons bed. Dat leverde in ieder geval rust op tijdens de nacht, maar overdag zijn wij nou eenmaal gewend geraakt aan de gemakken van licht, ovens, computers enzovoort. Dus namen wij de onrust die daar (grotendeels onbewust) bij hoorde voor lief. Uiteindelijk zag mijn man het busje van Shielding Technologies rijden en zijn de mannen van het goede meten bij ons thuis gekomen. Eindelijk werd zichtbaar wat wij al jaren wisten, maar niet onder woorden of ogen konden brengen. Onze netstroom bleek enorm vervuild. Nu hebben we filters laten plaatsen en sindsdien is het zo rustig in huis. Het is nu heerlijk om thuis te komen. Het contrast is duidelijk te merken en geeft energie en lucht! Dank jullie wel!

Anoniem – Z

Eind augustus 2015 kwam uit een biometrisch onderzoek dat er bij mij sprake was van een hoge stralingsbelasting en stralingsgevoeligheid. Mijn man had al langer stralingsgerelateerde klachten waaronder slapeloosheid. Naar aanleiding daarvan is er door Shielding Technologies een stralingsmeting gedaan. Op basis van de uitkomsten zijn we Life Rhythm – The Tube, Life Rhythm – Inside (voor telefoon en laptop) en een proefopstelling van Life Rhythm gaan gebruiken. Door het gebruik van deze producten slapen wij veel beter, hebben we meer energie, zijn wij minder vaak grieperig, kunnen wij ons beter concentreren en merken wij dat wij fysiek beter kunnen ontspannen.

Ook doen onze 2 lidcactussen het sinds de plaatsing van de proefopstelling veel beter: voor het eerst in 2 jaar vielen de knoppen niet uit de plant maar hebben ze lang en uitbundig gebloeid.

Wij zijn erg tevreden over deze producten. Zij hebben kwaliteit van leven toegevoegd. Ook zijn wij erg tevreden over de wijze waarop de stralingsmeting is uitgevoerd: deskundig, prettig en informatief.

Provincie Noord-Holland – Haarlem

Aangezien diverse medewerkers lichamelijke klachten hadden zonder aanwijsbare oorzaak is Shielding Technologies gevraagd om in een groot pand in Haarlem de aanwezige stralingsbronnen en de sterkte van die bronnen in kaart te brengen. Daarbij werden meerdere bronnen gevonden. Om de stralingsbelasting bij de medewerkers drastisch te verlagen heeft Shielding Technologies de volgende verbeteringen geadviseerd en aangebracht: een sterk magnetisch veld in de werkkamer van een van de medewerkers is afgeschermd met mumetaal. Ook was in verschillende kamers veel hoogfrequente elektromagnetische straling aanwezig van zendmasten in de buurt. De blootstelling van de medewerkers aan deze straling is sterk gereduceerd door aanbrenging van stralingswerende raamfolie en stralingswerende gordijnen. Tenslotte bleek er in alle ruimten sprake te zijn van een aanzienlijke mate van elektriciteitsnetvervuiling. Door plaatsing van netfilters is die vervuiling sterk gereduceerd.

De heer Alexander Botev – Den Haag

Een stralingsmeting wees uit dat er in mijn appartement erg veel elektriciteitsnetvervuiling was. De laagste waarde die werd gemeten was 946 GS units en de hoogste 1566 GS units. Na plaatsing van een aantal filters waren die waarden gedaald tot onder de 50 GS units. Sindsdien word ik gemakkelijker wakker en voel ik mij ‘s ochtends minder moe en minder zwaar. En ik heb minder last van mijn ogen ‘s ochtends. Daarnaast ervaar ik veel minder lastige druk op mijn bovenlichaam, nek en hoofd dan vroeger en kan ik gemakkelijker ademhalen in mijn appartement. Ik bedank u voor uw adviezen en metingen. Ze hebben mij duidelijk geholpen!

Neurofeedback Instituut Nederland – Eindhoven

Op grond van de resultaten van een stralingsmeting zijn op het hoofdkantoor STETZERIZER netfilters geplaatst om de hoge niveaus van elektriciteitsnetvervuiling in het kantoor sterk te reduceren. Kort daarna bleek een van de medewerkers geen last meer te hebben van hoofdpijn na het werk en een directielid voelde zich na plaatsing van de filters prettiger.

Tevens bleek het afnemen van EEG’s (Elektro Encefalogram) veel gemakkelijker te gaan doordat er veel minder elektriciteitsnetvervuiling aanwezig was. Naar aanleiding van deze ervaringen is ook in andere vestigingen van het bedrijf de elektriciteitsnetvervuiling gemeten en zijn filters geplaatst.

Ingenieursbureau Cauberg Huygen – Rotterdam

N.a.v. een in onze opdracht door Shielding Technologies uitgevoerde stralingsmeting bij een trafohuisje wil ik het zo samenvatten: de kennis en kunde van een grote organisatie met de charme van een tweemanszaak. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren en hoop dat we meer kunnen doen samen.

De heer Eric Snitselaar – Utrecht

Al enkele jaren bevinden zich UMTS-masten op zo’n 30 meter afstand van mijn huis. Verschillende mensen in de directe omgeving ervaren sinds de plaatsing van deze masten allerlei vage klachten, en ik ook helaas. Ik sliep bijzonder slecht en onrustig en was daardoor chronisch vermoeid. Aangezien ik niet de enige bleek te zijn en gezien het feit dat artsen geen andere oorzaken konden ontdekken dan “tussen de oren” besloot ik zelf actie te ondernemen.

Uit ervaring weet ik dat ik gevoelig ben voor straling. Mobiel bellen geeft me bijvoorbeeld al snel een vervelend gevoel in mijn hoofd. Via internet kwam ik terecht bij Shielding Technologies en ik besloot een offerte aan te vragen voor het meten van allerlei soorten straling in mijn huis.
De heer Kuperman heeft in alle kamers van mijn huis gemeten en hij constateerde daarbij enorm hoge waarden aan hoogfrequente straling, met name in mijn slaapkamer. Tijdens de meting legde de heer Kuperman zeer vakkundig uit wat de waarden betekenden en hoe deze zich verhielden ten opzichte van door Duitse bouwbiologen vastgestelde normen.

Binnen enkele dagen ontving ik een volledige rapportage met daarin aanbevolen maatregelen om de straling buiten mijn huis te houden, inclusief een indicatie van de kosten. Na bestudering van het rapport heb ik besloten de aanbevolen maatregelen uit te laten voeren door Shielding Technologies.
De heer Kuperman is bijna een dag bezig geweest met het plaatsen van stralingswerende raamfolie op zowel de beneden- als bovenverdieping. Ik moet zeggen dat dit zo keurig is gedaan dat niemand ziet dat er folie op de ramen zit en ik ben hier dan ook zeer tevreden over.

Naast raamfolie heeft Shielding Technologies ook stralingswerende gordijnen geleverd voor mijn slaapkamer. Folie alleen was niet afdoende aangezien de straling niet alleen door de ramen maar ook door de muren naar binnen dringt. De gordijnen heb ik zelf bevestigd, een eenvoudig klusje, in tegenstelling tot het bevestigen van de raamfolie.

De heer Kuperman is na het aanbrengen van de raamfolie en de gordijnen opnieuw langsgekomen voor een kosteloze nameting en tijdens deze meting bleken de stralingswaarden met ongeveer 95% te zijn verminderd.

Ik moet zeggen dat ik sinds het uitvoeren van alle maatregelen een stuk beter slaap, minder vaak wakker word en minder vermoeid opsta.

Al met al was het meten en afschermen van mijn woon- en slaapomgeving best een investering maar wat mij betreft absoluut de moeite waard: goed slapen is onbetaalbaar. Shielding Technologies wil ik dan ook hartelijk bedanken en een ieder warm aanbevelen!

De heer Van Heemstra, kinderarts Ikazia Ziekenhuis – Rotterdam

Ik gebruik nu ¾ jaar de STETZERIZER filters bij het registreren van EEG’s. Dit gebeurt met zeer gevoelige apparatuur die waardes meet in microvolt. Voordat ik STETZERIZER filters had geplaatst had ik veel last van elektrosmog, met name 50 Hz. Deze elektrosmog kon op ieder moment onverwacht optreden. Sinds ik STETZERIZER filters heb geplaatst is de kwaliteit van mijn EEG’s zeer goed en de artefacten door elektrosmog zijn zo goed als verdwenen.

Krone Fleet – Rotterdam

Aangezien vrijwel alle medewerkers onverklaarbare lichamelijke klachten hadden zijn wij op zoek gegaan naar de oorzaak daarvan. Daarom hebben wij Shielding Technologies gevraagd om in kaart te brengen in hoeverre het 50 meter naast ons gebouw staande elektriciteitsvoorzieningsstation stralingsbelasting in ons pand veroorzaakt. Dat was voor ons ook van belang omdat wij plannen hebben om op de huidige locatie van ons pand een nieuw kantoor te gaan bouwen.
Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de meting is ons aanbevolen om de nieuwbouw te plannen op een ander deel van ons bedrijfsterrein, verder weg van het elektriciteitsvoorzieningsstation. De stralingsbelasting bleek daar immers veel lager te zijn dan op de huidige locatie. Wij hebben de samenwerking met Shielding Technologies als erg prettig ervaren en zijn zeer tevreden met de wijze waarop het onderzoek en de rapportage hebben plaatsgevonden.

Forum, kennisinstituut voor culturele vraagstukken – Utrecht

Enkele werknemers van ons instituut hadden lichamelijke klachten waarvoor geen aanwijsbare oorzaak gevonden kon worden. Aangezien zich een zendmast dichtbij hun werkplek bevond werd eventuele stralingsbelasting door die zendmast als mogelijke oorzaak gezien. Uit een door Shielding Technologies uitgevoerde stralingsmeting bleek vervolgens dat de betreffende medewerkers op hun werkplek permanent blootgesteld waren aan de straling van die zendmast. Om die straling niet langer door de ramen het kantoor in te laten komen heeft Shielding Technologies vervolgens op de aanwezige ramen stralingswerend raamfolie aangebracht, waardoor de blootstelling van de medewerkers aan die straling met ruim 90% afnam. Het resultaat van de genomen maatregelen was dat de medewerkers zich aanzienlijk prettiger voelden in hun werkomgeving dan voordat de “sanering” was uitgevoerd.