Uniek concept

Jarenlang onderzoek

Veel wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het gebruik van draadloze apparatuur wijst op nadelige effecten van de niet-thermische straling van die apparatuur op onze gezondheid. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels veel producten op de markt zijn gekomen die ons tegen die nadelige gezondheidseffecten moeten beschermen. Wij hebben veel van deze producten op hun werking en effectiviteit onderzocht en hebben de conclusie getrokken dat deze producten geen optimale bescherming bieden. Dit heeft ons geïnspireerd om ons jarenlange onderzoek voort te zetten met als doel het vinden van een oplossing voor het probleem. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de vondst van een uniek mineraal.

Uniek mineraal

Het mineraal absorbeert energie uit verschillende delen van het elektromagnetisch spectrum en zendt deze weer uit in een specifieke band van het spectrum: het verre infrarood. Deze straling herstelt de door mobieltjes, WiFi en UMTS verstoorde ordening van moleculen die essentieel is voor een goed verloop van biochemische reacties in het lichaam. Blokkades die hebben geleid tot lichamelijke klachten als vermoeidheid en concentratieverlies worden opgeheven.

Door ons intern (dubbel blind) uitgevoerde onderzoeken hebben aangetoond dat het mineraal lichamelijke klachten door blootstelling aan elektromagnetische straling kan verminderen en zelfs voorkomen.

Bescherming tegen straling

Wij hebben het mineraal verwerkt in Life Rhythm Inside. Dit product kunt u aanbrengen op stralingsbronnen zoals smartphones, tablets en routers. Op deze manier kunnen onze producten bijdragen aan een vermindering van lichamelijke klachten en aan een energieker leven.

 

Leer meer over Life Rhythm in de volgende links:

Werking

Interview met uitvinder Hans Geesink

Onze klanten over hun ervaringen met Life Rhythm

Wetenschappelijke publicatie Hans Geesink en Dirk Meijer – Maart 2016