Stetzerizer netfilters installeren – Belangrijk!

Om de mate van elektriciteitsnetvervuiling sterk te verlagen volgt u de volgende procedure:

Stap 1: Elektriciteitsnetvervuiling meten

M.b.v. de zogenaamde Stetzerizer microsurge meter kan de mate van vervuiling worden bepaald en kunnen de netfilters op de juiste plek worden geïnstalleerd.

De Stetzerizer microsurge meter geeft de waarden weer in GS-units.

Stetzerizer microsurge meter

Stap 2: Netfilters installeren

Voor optimaal resultaat: zet de aanwezige elektronische apparaten – vooral televisies en computers – AAN tijdens de installatie van de filters.

– Installeer 1 Stetzerizer netfilter in een stopcontact bij elke computer en televisie. Als daar filters zijn geïnstalleerd zal dat ook het niveau van elektriciteitsnetvervuiling in de rest van het huis verlagen.

– Steek vervolgens de stekker van de Stetzerizer microsurge meter in het stopcontact van de meterkast en bekijk de gemeten waarde in GS-units die op het LCD-scherm verschijnt. De stroomvoorziening van uw huis is immers dezelfde als die van uw buren. Dus als zij stroomvervuiling veroorzaken, kan dat ook vervuiling geven op uw netwerk.

– Als de gemeten waarde 50 GS-units of hoger is, plaatst u een of meer Stetzerizer filters in de meterkast of er vlakbij.

– Na plaatsing van een Stetzerizer netfilter in het stopcontact meet u opnieuw en als de meetwaarde minimaal 20% lager is dan zonder plaatsing van een netfilter dan laat u de filter zitten.

– Meet het volgende stopcontact en herhaal het proces.

– Ook indien de gemeten waarde na plaatsing van een netfilter nog steeds hoger is dan 50 GS-units dient u geen extra netfilter te plaatsen om het gemeten aantal GS-units verder omlaag te krijgen.

Wanneer een netfilter overbelast raakt kan deze een zoemgeluid maken. Verwijder dan de netfilter of plaats er een bij en meet goed na! Overbelasting van netfilters moet altijd voorkomen worden.

– Loop alle stopcontacten in het huis af en schakel alle bronnen even uit en aan. Als de meetwaarde sterk wordt verhoogd bij gebruik van een bepaald apparaat kan toepassing van een netfilter zin hebben als het apparaat veel wordt gebruikt.

– Plaats de netfilters zo dicht mogelijk bij het apparaat dat de vervuiling veroorzaakt.

Aangezien er in onze huizen tegenwoordig veel verstorende bronnen aanwezig zijn, is het erg waarschijnlijk dat er meerdere netfilters moeten worden aangebracht. Onze ervaring is dat in een gemiddeld huis ongeveer 15 netfilters geplaatst zouden moeten worden. Plaatsing van minder netfilters kan betekenen dat deze worden overbelast, hetgeen altijd voorkomen moet worden.

– Schakel bij twijfel altijd een ervaren meetspecialist in, bijvoorbeeld een expert van Shielding Technologies.

Blijf in de loop der tijd altijd kritisch op wat u op het elektriciteitsnet aansluit en blijf regelmatig meten om te controleren of de situatie is veranderd en er dus filters bij geplaatst of weggehaald moeten worden.

– Opmerking 1: doe de meting in de keuken als laatste. Normaliter zijn er immers relatief weinig stopcontacten in de keuken. Dus kan het onhandig zijn als die van een netfilter worden voorzien.

– Opmerking 2: als een Stetzerizer netfilter geplaatst moet worden in een stopcontact dat kan worden uitgeschakeld, moet de switch van dat stopcontact op het moment van de plaatsing ingeschakeld zijn.

– Opmerking 3: het wordt afgeraden om een Stetzerizer netfilter die in een stopcontact zit en waarop een elektrisch apparaat is aangesloten, opnieuw aan te sluiten zonder eerst de stekker van het elektrische apparaat uit de netfilter te halen. Vervolgens steekt u de netfilter weer in het stopcontact, waarna de stekker van het elektrische apparaat weer op de netfilter kan worden aangesloten.

– Als overal is gemeten en de Stetzerizer netfilters zijn geplaatst, adviseren wij om alle stopcontacten nogmaals te meten. Een maximumwaarde van 50 GS-units wordt aanbevolen en 35 GS-units of minder is ideaal.

Belangrijk:

Als u een netfilter installeert (in het stopcontact steekt) mag u op die filter NOOIT een apparaat aansluiten met een hoog ampère verwarmingselement (Zoals bijvoorbeeld verwarmingstoestellen, broodroosters, elektrische bakplaten, straalkachels, badkamerkachels, terrasstralers, etc.).

Als u een netfilter installeert (in het stopcontact steekt) mag u in die filter NOOIT een tweede filter steken.

Als u een netfilter installeert in een stekkerdoos mag u in die stekkerdoos NOOIT een tweede filter steken.

Onze ervaring is dat in een gemiddeld huis ongeveer 15 netfilters geplaatst zouden moeten worden. Plaatsing van minder netfilters kan betekenen dat deze worden overbelast, hetgeen altijd voorkomen moet worden.

Blijf in de loop der tijd altijd kritisch op wat u op het elektriciteitsnet aansluit en blijf regelmatig meten om te controleren wat de GS-waarden zijn en om te bepalen in hoeverre filters moeten worden bijgeplaatst of kunnen worden weggehaald.

 

Bestel:

Stetzerizer netfilters en Stetzerizer microsurge meter

Stetzerizer microsurge meter

Stetzerizer netfilters

 

Lees meer over:

Wat is elektriciteitsnetvervuiling of dirty electricity?

Hoe wordt elektriciteitsnetvervuiling veroorzaakt?

Gezondheidseffecten door elektriciteitsnetvervuiling

Oplossing om elektriciteitsnetvervuiling drastisch te verlagen

Zelf elektriciteitsnetvervuiling meten

Waarom Stetzerizer producten in plaats van andere merken?

Wat zijn GS-units?

Stetzerizer filters CE goedgekeurd