157,50

Artikel 92001

De Stetzerizer microsurge meter is een handig en gemakkelijk te bedienen apparaat dat de elektriciteitsnetvervuiling (dirty power) op het lichtnet meet. U steekt het meetapparaat simpelweg in het stopcontact en leest de waarde af. Een waarde van maximaal 50 GS-units wordt aanbevolen. Door plaatsing van Stetzerizer netfilters kunnen hoge waarden worden gereduceerd.

Deze meter meet de scherpe rechthoekig gevormde gepulste signalen in het KiloHertz bereik. De steilheid van de puls (te zien op een oscilloscoop) is het voltageverschil ten opzichte van de tijdseenheid. Hoe steiler, hoe groter de impact op het biologisch systeem.

Wat onderscheidt de Stetzerizer microsurge meter van de Greenwave Line EMI meter?

De Greenwave Line EMI meter meet alleen de amplitude van de elektriciteitsnetvervuiling op de 50 of 60 Hz golf en drukt de gemeten waarde uit in Volt per meter. Hij laat de frequentie buiten beschouwing.

In tegenstelling tot de Greenwave Line EMI meter, meet de Stetzerizer microsurge meter zowel de amplitude als de frequentie en drukt die uit in een cijfer in GS (Graham Stetzer) units. De Stetzerizer microsurge meter meet dus niet alleen de amplitude. Onze meter meet de hoogfrequente energie op het elektriciteitsnet van een gebouw.

 

Lees meer over:

Wat is elektriciteitsnetvervuiling?

Hoe wordt elektriciteitsnetvervuiling veroorzaakt?

Gezondheidseffecten door elektriciteitsvervuiling

Oplossing om elektriciteitsnetvervuiling drastisch te verlagen

Belangrijk!

Stetzerizer filters CE goedgekeurd

Waarom Stetzerizer producten in plaats van andere merken?